Readme Validator

WordPress Plugin readme.txt Validator

... atau tempelkan readme.txt anda disini: