QRCode Payment for Vietnam

Quick payment using VietQR, Momo, Zalo Pay, AirPay, Viettel Pay, Moca,… for individual customers, developed…


Blue Coral 900+ instalasi aktif Teruji dengan 5.7.8 Diperbarui 2 tahun yang lalu

VietQR

Tự động tạo mã QR ngân hàng cho từng đơn hàng. Mã QR sẽ nhúng…


Casso Team 600+ instalasi aktif Teruji dengan 6.0.3 Diperbarui 9 bulan yang lalu