Plugin ini belum teruji dangan 3 rilis besar WordPress. Kemungkinan tidak lagi dipelihara atau didukung, dan mungkin menghadapi masalah kompatibilitas bila digunakan dengan versi WordPress yang lebih baru.

Gsheet Contact Addons & ShortCode

Deskripsi

Plugins by Viet Nam Convert: https://webnganh.vn/ – https://ifnt.vn/
Plugin hỗ trợ khởi tạo các khung liên hệ của Contact Form 7 đưa về Google Sheet và có thể sử dụng chung cùng với Contact Form 7 gửi về cùng 1 thời điểm.
Để sử dụng cả phần gửi mail về Gmail hãy tải thêm SMTP Plugins.

Demo

Link demo: http://shop.okechua.com/test/

Google Sheet to Check submitted Data link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEoqhqtSRnMOTnuHSo5XMteKPLS5jrLBUUfURJ-mr9Y/

Version 1.0.2

Cập nhật và sửa lại lỗi gửi về Gmail.

Tangkapan Layar

  • Màn hình kích hoạt API Google Sheet
  • Màn hình bên trong cài đặt cho từng Contact Form hợp lệ.

Tanya Jawab

Setting APi Google tab ?

  • Admin Panel > Contact Form 7 > Google Sheet Contact > List Form > Tab Google Sheets CF7

Price plugins ?

  • Free

Ulasan

16 September 2021
Tôi đã cài và sử dụng rất tốt, vừa nhận được mail từ Cf7 và nhận trong Google Sheet driver. mong là sắp tới có thêm các tính năng thêm cho plugin
Baca semua 1 ulasan

Kontributor & Pengembang

“Gsheet Contact Addons & ShortCode” adalah perangkat lunak open source. Berikut ini mereka yang sudah berkontribusi pada plugin ini.

Kontributor

Log Perubahan

1.0.1

Update JS check API

1.0.2

Update code suitable version WordPress