WordPress.org

Plugin Directory

Jupi-Tupi.pl – Remove related videos in iframe YouTube

Plugin ini belum teruji dangan 3 rilis besar WordPress. Kemungkinan tidak lagi dipelihara atau didukung, dan mungkin menghadapi masalah kompatibilitas bila digunakan dengan versi WordPress yang lebih baru.

Jupi-Tupi.pl – Remove related videos in iframe YouTube

Deskripsi

Plugin which hidden related videos from YouTube player automatically embedded in posts by WordPress. This plugin works by showing black overlay above YouTube player when video is stopped or paused.

Wtyczka ukrywa propozycje filmowe w playerach „YouTube” generowanych automatycznie we wpisach. Ta wtyczka zasłania czarnym polem ze strzałką bannery YouTube podczas pauzy i po zakończeniu odtwarzania filmu.

Donations

The plugin was financed by a non-commercial children’s portal „Jupi-Tupi”. Do you like it and are happy that you got rid of spam of „YouTube” from your side? Say thank you with a DONATION for it’s activity!

Wtyczkę sfinansował niekomercyjny portal dla dzieci „Jupi-Tupi”. Podoba ci się i jesteś szczęśliwy, że pozbyłeś się ze swojej strony spamu z „YouTube”? Podziękuj DAROWIZNĄ na jego działalność!

Attention!

There are two types of plugins – version 3.5 (and patches, e.g. 3.5.1) without fullscreen (MIT license) and version 4.0 (and higher) with fullscreen (license not compatible with GPL). Reason for having two plugins is that one of libraries plugin is not compatible with the license GPL. Version 3.5 can be downloaded from the WordPress repository. Version 4.0 can be downloaded from the creator’s website. Both versions are free. Decide for yourself – what version you want to use.

Uwaga!

Istnieją dwa rodzaje wtyczki – wersja 3.5 (i poprawki, np. 3.5.1) bez fullscreen (licencja MIT) i wersja 4.0 (i wyższe) z fullscreen (licencja niekompatybilna z GPL). Powodem istnienia dwóch wersji wtyczek jest to, że jedna z bibliotek jest niezgodna z licencją GPL. Wersję 3.5 można pobrać z repozytorium WordPress. Wersję 4.0 można pobrać na stronie twórcy wtyczki. Obie wersje są bezpłatne. Sam decyduj – jaką wersję chcesz używać.

Contributors & Developers

Original idea of using overlay above YouTube player was suggested: Maximillian Laumeister.

Plugin idea, coordination and management: Maurycy Hawranek.

Base version plugin without zoom for Jupi-Tupi.pl: Tomasz Gąsior.

Tangkapan Layar

  • This is how the plugin works. Tak działa wtyczka.

Instalasi

English

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.

  2. Activate the plugin through the Plugins’ screen in WordPress.

  3. Changing parameters iframe in file ytpwrel.css – width (line 10), height (line 11). Sample sizes of good proportions (width x height): 600px x 335px, 640px x 360px, 700px x 388px, 752px x 420px.

Polski

  1. Prześlij pliki wtyczek do katalogu /wp-content/plugins/ lub zainstaluj wtyczkę bezpośrednio przez panel użytkownika wtyczek WordPress.

  2. Aktywuj wtyczkę na stronie panelu użytkownika wtyczek WordPress.

  3. Ustaw parametry iframe w pliku ytpwrel.css – szerokość (linia 10), wysokość (linia 11). Przykładowe rozmiary dobrych proporcji (szerokość x wysokość): 600px x 335px, 640px x 360px, 700px x 388px, 752px x 420px.

Tanya Jawab

Support

Ask a question in the comment on this page or contact contact me on this page.

How make fullscreen player?

You need higher version 4.0 (no license GPL). Free download in my site.

Pomoc techniczna

Jeśli masz pytania dotyczące wtyczki, zadaj je w komentarzu na stronie wtyczki, lub skontaktuj się ze mną formularzem kontaktowym tutaj.

Jak zrobić pełny ekran playera?

Potrzebujesz wyższej wersji wtyczki 4.0 (licencja nie-GPL). Pobierzesz ją za darmo na mojej stronie.

Ulasan

Baca semua 1 ulasan

Kontributor & Pengembang

“Jupi-Tupi.pl – Remove related videos in iframe YouTube” adalah perangkat lunak open source. Berikut ini mereka yang sudah berkontribusi pada plugin ini.

Kontributor

Log Perubahan

3.5 – 2019-08-25

Changing the plugin files to a worse version with less functionality, but under the GPL license. A better version of the open sorce plugin under a different license on the plugin author’s page.